gakusyokai

学校行事

英明祭やクラスマッチ、体育祭などの四季折々に開催される校内行事も、スクールライフのもう一つのステージ。様々な行事が生徒たちを成長させます。

各行事の様子はこちらでご覧いただけます

4月

入学式

オリエンテーション

遠足

服育講演会

5月

PTA総会

自転車安全教室(1年)

中間試験

進路ガイダンス(3年)

6月

県高校総体

四国高校総体

生徒会役員選挙

 

7月

クラスマッチ

野球部・
 全国高校総体壮行会

個人懇談会

8月

全国高校総体

オープンスクール

修学旅行(夏季コース)
 

9月

英明祭

オープンスクール

 
 

10月

体育祭

オープンスクール

中間試験

進路ガイダンス(2年)

11月

オープンスクール

 

 

 

12月

個人懇談会

期末試験

進路ガイダンス(1年)

修学旅行(冬季コース)

1月

A日程入試(一般)

B日程入試(専願・一般)

C日程入試(一般)

学年末試験(3年)

寒中行事

 

2月

救急法教室(1年)

S日程入試(一般)

 

 

 

 

3月

卒業証書授与式

学年末試験(1・2年)

合格体験発表会(2年)

進路ガイダンス

F日程入試(一般)

修学旅行(春季コース) ページトップへ